Har du någon gång undrat vilka det är som tränar mest i Europa? Då är du inte ensam. I en nyligen publisserad rapport ville man ta reda på det och en massa annat intressant om hur den Europeiska fitnessindustrin utvecklas. Här presenterar vi de viktigaste resultaten.

Trender i Europa

Det är tydligt att europeerna blir allt mer hälsomedvetna och fysiskt aktiva. Förra året ökade antalet nya medlemmar på gym och träningsanläggningar med 11 miljoner visar en färsk rapport, ”European Health & Fitness Market Report 2017”.

I rapporten har man bland annat undersökt hur stor andel av befolkningen (i procent) som är medlemmar på ett gym eller träningsanläggning. Sverige kommer där på andra plats medan Norge är det land med den hurtigaste befolkningen i Europa, där störst andel av befolkningen tränar på gym (se nedan).

Andel av befolkningen som har ett gymmedlemskap

1. Norge       19.4 %
 
2. Sverige     16.7 %
 
3. Holland    16.4 %
 
4. Danmark  15.0 % 

Det land i Europa där störst antal människor är medlemmar på ett gym eller träningsanläggning är Tyskland. Storbritannien kommer på en andra plats. 


Antal personer som är medlemmar på ett gym

1. Tyskland         9.5 milj. 
 
2. Storbritanien   8.8 milj.
 
3. Frankrike        5.2 milj.
 
4. Italien             5.1 milj.
 
5. Spanien           4.9 milj. 

Att de Skandinaviska länderna inte ens kommer med på den senaste listan beror på att de har en jämförelsevis liten befolkning. Så även om en stor procentandel al befolkningen tränar är det absoluta antalet människor litet.

 


Brinner du för träning & hälsa? Gör din passion till ett yrke!

IPTA erbjuder dig marknadens bästa utbildningar till Personlig Tränare och Kostrådgivare


Källa


European Health & Fitness Market Report 2017. EuropeActive & Deloitte