Det verkar som att europeerna blir allt mer hälsomedvetna och fysiskt aktiva. Förra året ökade antalet nya medlemmar på gym och träningsanläggningar med 11 miljoner visar en färsk rapport, ”European Health & Fitness Market Report 2016”.

I rapporten har man bland annat undersökt hur stor andel av befolkningen (i procent) som är medlemmar på ett gym eller träningsanläggning. Sverige kommer där på andra plats men Norge är det land där flest tränar på gym. Det land där flest människor är medlemmar på ett gym eller träningsanläggning är tyskland. Storbritanien kommer på en andra plats. 

Andel av befolkningen som har ett gymmedlemskap 

1. Norge       19.4 %
 
2. Sverige     16.7 %
 
3. Holland    16.4 %
 
4. Danmark  15.0 %
 
Antal personer som är medlemmar på ett gym

1. Tyskland         9.5 milj. 
 
2. Storbritanien   8.8 milj.
 
3. Frankrike        5.2 milj.
 
4. Italien             5.1 milj.
 
5. Spanien           4.9 milj.

Källa
European Health & Fitness Market Report 2016. EuropeActive & Deloitte

Share This

Share This

Share this post with your friends!