För att bli en personlig tränare som sticker ut från mängden räcker det inte med träningserfarenhet och teoretiska kunskaper inom träningslära, fysiologi, anatomi mm. (även om dessa är viktiga).

För att bli framgångsrik som personlig tränare är det också viktigt att ha goda sociala färdigheter (”soft skills”). Här tar vi upp fem viktiga sociala färdigheter som en personlig tränare behöver ha:

1. Kommunikationsförmåga: Som Personlig Tränare måste du vara duktig på att kommunicera, både verbalt och icke-verbalt. Det är viktigt att du kan förklara komplicerade teorier och övningar på ett sätt som dina klienter förstår. Du måste också kunna lyssna på dina klienter och förstå deras behov och mål.

2. Empatisk förmåga: Som PT behöver du kunna känna empati för dina klienter ( att kunna ”ställa dig i deras skor”) och förstå deras utmaningar och svårigheter. En empatisk förmåga hjälper till att skapa förtroende och bygga goda relationer med klienter.

3. Motiveringsförmåga: Som Personlig Tränare ska du kunna motivera dina klienter så att de gör sitt yttersta för att nå sina träningsmål. Det inkluderar att hjälpa dem att sätta upp mål, ge positiv feedback och hjälpa klienterna att hålla upp fokus och engagemang på lång sikt. Det kräver en positiv attityd, entusiasm och en förmåga att uppmuntra andra.

4. Flexibilitet: Varje klient är unik och som PT måste du därför kunna anpassa din tränarstil efter klientens unika behov och mål. Som PT behöver du också vara flexibel och kunna anpassa dina träningsprogram utifrån dina klienters feedback eller dagsform.

5. Professionalism: Som Personlig Tränare bör du alltid uppföra sig på ett professionellt sätt. Viktiga delar i detta inkluderar att vara punktlig, pålitlig och att alltid sträva efter att göra ett så bra arbete som möjligt. Det är också viktigt att alltid behandla sina klienter på ett artig och respektfullt sätt.

Sammantaget kan man säga att det som behövs för att bli en framgångsrik Personlig Tränare är en kombination av teoretiska kunskaper, tekniska kunskaper, praktisk erfarenhet och sociala färdigheter. De sociala färdigheterna är speciellt viktiga för att engagera, motivera och stödja klienter och på så vis få dem att prestera sitt bästa.

Är du nyfiken på Personlig Tränare yrket? Här kan du läsa på om PT-utbildningen hos IPTA – International Personal Training Academy.