Vatten är ett av våra viktigaste näringsämnen men kanske också det mest förbisedda. Vatten kan förefalla som lite tråkigt och otrendigt i jämförelsen med antioxidanter, protein, vitaminer och mineraler som ofta säljs som tillskott i häftiga förpackningar och till ännu häftigare priser. Men bara det faktum att vi klarar oss i veckor utan mat men bara några dagar utan vatten säger något om hur viktigt vatten är för vår hälsa och välmående.

Det finns en mängd myter kring hur mycket och vilken typ av vatten som är bäst för oss. Här går vi igenom några vanliga myter och hjälper dig att få klarhet i vad som är sant eller falskt

Hur mycket vatten ska man dricka?

Att man behöver dricka två liter, eller 8 glas, vatten per dag är ofta förekommande råd som du kanske hört någon gång. Men är dessa råd rimliga?

Människans behov av vatten kan variera mycket mellan individer (pga. faktorer som ålder, kroppsstorlek, fysisk aktivitet, kosthållning mm.). Det på påverkas också av den yttre miljön (temperatur, luftfuktighet, hög höjd).

En man som tränar hårt i varmt väder kan behöva 10 liter vätska per dag, medan en liten inaktiv kvinna kan tillgodose sina behov med 1 liter vätska per dag. Det är därför svårt att ge generella råd kring vätskeintag.

Nedan anges två vanliga metoder att uppskatta vätskebehovet (dessa gäller för friska vuxna vid normal omgivningstemperatur och måttlig fysisk aktivitet)

Att dricka när man är törstig anses vara en bra metod för de flesta människor för att tillgodose sitt vätskebehov.

Idrottare som tränar hårt och i varm/ fuktig miljö (och därmed svettas mycket) bör vara extra noga med att kompensera för vätskeförlusten vid träning.

För att uppskatta hur mycket vatten man förlorat vid träning kan man väga sig före/efter träning. Ett annat enkelt sätt är att titta på urinfärgen. Om urinen är ljus är det ett tecken på att man har god vätskebalans.

Hur viktig är vattnets temperatur för upptaget?

”Vattnet måste vara ljummet eller varmt för att tas upp effektivt av kroppen” eller ””kallt vatten tas inte upp i tarmen” är vanliga myter om vatten. Dessa idéer framhålls ofta av förespråkare för Ayurveda och Kinesisk medicin. Det finns dock inget något stöd för dessa påståenden i modern vetenskap.

Temperaturen hos vätskan vi dricker har ingen som helst påverkan på upptaget i tarmen. Vätskan når tarmen och tas upp effektivt oavsett om det är kallt eller varmt.

Att inta kalla drycker kan dock vara fördelaktigt ibland. Vid träning eller tävlar i varmt klimat kan en förhöjd  kroppstemperatur leda till trötthet och försämrad prestation. Studier har visat att Idrottare genom intag av kall vätska (eller is-slurry) kan förbättra sin prestationsförmåga

Är alkaliskt vatten nyttigare?

Är alkaliskt vatten nyttigare än vanligt vatten? Det påstår förespråkarna som menar att alkaliskt vatten kan hjälpa till att förebygga sjukdomar som cancer och hjärtsjukdomar och bromsa åldrandet.

Med ”alkaliskt” menas att en vätska har ett värde över 7 på pH-skalan, en skala från 0 till 14 som används för att beskriva surheten hos olika ämnen. Per definition är ett ämne alkaliskt om det har ett pH som är högre än 7.

Eftersom alkaliskt vatten har en högre pH-nivå än vanligt vatten (pH hos vanligt vatten ligger kring 7) tror förespråkare att det kan neutralisera den syra miljön i blodomloppet.

Kroppen har dock flera egna/ naturliga mekanismer för att reglera blodets pH som fungerar utmärk så länge man är frisk. Det finns heller inga vetenskapliga studier som har kunna visa att alkaliskt vatten kan förändra blodets pH markant.


Är du intresserad av kost & näringslära och vill lära dig mer?

Ta chansen och bli Certifierad Kostrådgivare hos IPTA. Här kan du läsa på om utbildningen.