Det finns ett samband mellan träning och intelligens som har börjat uppmärksammas allt mer på senare tid. Att träning är bra för den fysiska hälsan, då det skyddar mot hjärt- kärlsjukdom, cancer och diabetes, är något vi vetat länge. Även de positiva effekterna på den mentala hälsan har varit relativt välkända. Men något som inte har varit så välkänt är att träning faktiskt kan påverka våra hjärnor och vår kognitiva förmåga och därmed göra oss smartare.

Forskare har på senare tid börjat intressera sig för hur fysisk träning, speciellt aerob träning, påverkar våra hjärnor och kognitiva förmåga. En hel del bevis har börjat samlas för att träning verkligen kan ge upphov till förändringar i hjärnan, förändringar som leder till en ökad kognitiv förmåga, det vi i dagligt tal kallar intelligens.

Forskning om träning och intelligens 


 Studier på möss har till visat på strukturella förändringar i mössens hjärnor och ökad minnesförmåga efter att de fått vara med om en period av fysisk träning. Studier på människor har visat att det finns ett samband mellan aerob kapacitet och kognitiv förmåga hos äldre individer, och att träning kan bromsa de försämringar i kognitiv förmåga som hör till åldrandet

En grupp svenska forskare genomförde en väldigt intressant studie kring sambandet mellan fysisk kapacitet och kognitiv förmåga. Man analyserade de fystester (kondition och styrka) och intelligenstester som värnpliktiga i sverige får göra vid mönstringen. I analysen ingick alla män födda 1950-1976 som mönstrat vid 18 års ålder, totalt 1.221.727 personer. Det forskarna fann var ett starkt bevis för att det existerar ett samband mellan aerob kapacitet och intelligens (Åberg et al.)

Som bilden nedan visar fanns det ett linjärt samband mellan aerob kapacitet och intelligens , dvs. ju bättre kondition desto högre intelligens (A,C,D,). Däremot kunde inget samband mellan intelligens och styrka påvisas utom för väldigt låga värden (B).

Sambandet mellan träning och intelligens. Här visas ett linjärt samband mellan aerob kapacitet och intelligens | IPTA

Vilka slutsatser kan vi dra av forskningen?

Vilka slutsatser kan man då dra av den aktuella studien? En studie som denna visar ju inte vad som leder till vad (det som på fikonspråk kallas för kausalitet) utan bara att det finns ett samband. Det vi inte vet är: Blir man b lir smart av att träna?  Eller är det så att smarta människor tränar mer?

För att besvara frågan delade man upp studiegruppen i de som hade förbättrat sin kondition mellan 15 -18 år och de vars kondition hade försämrats. Återigen kunde man sett ett tydligt samband mellan kondition och kognitiv förmåga. Detta visade att en förändring i kondition var förenat med en förändrad kognitiv förmåga vid 18 års ålder. Dessa resultat kan anses vara ett bevis för att ”man blir smart av att träna”. 

Något intressant i den aktuella studien var att man också tittade på sambandet mellan kondition och utbildningsnivå & arbete senare i livet. De visade sig att de som hade bra kondition vid 18 års ålder i större utsträckning blev högutbildade och hade ett ”högstatusjobb” senare i livet. 

Så om du vill maxa din mentala kapacitet och bli framgångsrik i livet är något av det bästa du kan göra att ta på dig löparskorna och gå ut för att springa dig smart. Eller som man säger på engelska: ” Be smart, exercise your heart”.


Brinner du för träning och hälsa? Varför inte göra din passion till ett yrke?

Här kan du läsa på om utbildningen till Personlig Tränare hos IPTA – International Personal Training Academy


Referenser

Åberg M, Pedersen N, Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, Cooper-Kuhn C, Åberg D, Nilsson M, Kuhn G (2009) Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. PNAS 106:20906-20911.

Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF (2008) Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci 9:58–65.