Vilka blir de största trenderna inom träning år 2017? Den högt ansedda ACSM ger oss svaret i sin årliga sammanställning av de största trenderna inom fitness- och träningsvärlden.

1. Bärbar teknologi   
Bärbar teknologi toppar återigen listan över årets fitness-trender. Med bärbar teknologi menas bland annat aktivitetsmätare, smarta klockor, pulsmätare och GPS-enheter. De kan ge feedback på träningens intensitet, dagsformen, kaloriförbrukningen mm. och på så vis hjälpa individen att träna smartare och mer effektivt. Att få data på hur man utvecklas över tid kan också ge ökad motivation.

2. Träning med egen kroppsvikt
Styrketräning med den egna kroppen som redskap kräver ingen eller minimalt med utrustning och är därför något som alla kan göra.. Träningen består av enkla och effektiva övningar som i alla tider har använts inom idrotten. Man skulle kunna säga att trenden är lite av en återgång till det gamla, eller ”back to basics” vad gäller träning. Övningar med den egna kroppen som motstånd är något som personliga tränare länge har använt sig av i träningen med sina klienter och kanske en av anledningarna till att det på senare år blivit så trendigt och populärt.

3. Högintensiv intervallträning (HIIT)
HIIT (High-Intensity Interval Training) består av korta intervaller, 10 – 30 sekunder) av väldigt högintensivt arbete som följs åt av korta perioder med vila eller aktiv återhämtning. Ett flertal vetenskapliga studier från de senaste åren har också visat att högintensiv intervallträning leder till snabbare förbättringar av uthålligheten än traditionell långvarig lågintensiv träning. HIIT är också väldigt tidseffektivt eftersom ett helt träningspass oftainte tar mer än 20 – 30 minuter att genomföra. ”Maximal effekt på minsta möjliga tid” skulle man kunna säga. Ett bra alternativ för de individer vars främsta ursäkt till att inte träna är brist på tid.

4. Välutbildade personliga tränare/ instruktörer
Efterfrågan på välutbildade personliga tränare (PT) och instruktörer ökar. Dagarna då vem som helst kunde kalla sig Personlig Tränare och ta betalt för att träna folk är förbi. Idag är det ingen etablerad gym-/träningskedja som anlitar Personliga Tränare utan en PT-utbildning och licens. För att få jobb bör man dessutom vara utbildad via en ackrediterad akademi. I EU-länderna är det Europeactive som ansvarar för att kvalitetssäkra och ackreditera alla utbildningar inom träning och friskvård. I deras databas kan man hitta alla ackrediterade/ godkända akademier och söka efter licensierade Personliga Tränare

5. Styrketräning
Styrketräning förblir en populär aktivitet på många träningsanläggningar. Styrketräningen bör ingå som en viktig komponent i ett komplett träningsprogram för allmän hälsa. Det är en träningsform som är alla har nytta av, från nybörjare till mer erfarna motionärer.

6. Gruppträning
Gruppträningsklasser kan vara ett bra alternativ för dem som saknar motivation eller tillräcklig kunskap för att träna själv.

7. Motion som medicin
På flera håll i världen har man dragit igång hälsosatsningar som fokuserar på att uppmuntra vårdgivare till att inkludera fysisk aktivitet som en del av behandlingen för patienter. I Sverige finns Fysisk aktivitet på recept (FAR)och i USA Exercise is Medicine.

8. Yoga
Yoga ökar i popularitet och når nya grupper av människor, som Crossfit- och kampsportsutövare. Många Personliga Tränare har inspirerats av yogan och använder sig av rörelser från den då de tränar sina klienter. De positiva effekterna på kroppen är främst ökad rörlighet och kroppskontroll.

9. Personlig Träning
Oavsett vilket mål du har är träning med en Personlig Tränare (PT) förmodligen det effektivaste och snabbaste sättet att nå det. Vad som är unikt med träningen är att den är specialanpassad efter dina individuella behov, förutsättningar och mål. Ett sådant program leder till maximala resultat. På senare år har billigare alternativ till traditionell “one on one” träning, som PT-duo eller “small group PT”, blivit populära. Möjligheten att individanpassa träningen blir dock mindre eftersom den måste anpassas till flera kapaciteten och behoven hos flera deltagare.

10. Motion för viktminskning
Rätt typ av träning under en period av viktminskning hjälper bland annat till att bevara muskelmassan och att öka ämnesomsättningen. Följden blir att man undviker den berömda ”yoyo effekten” och får lättare att bibehålla den nya vikten i längden. Adekvat träning borde därför alltid finnas med i ett effektivt viktminskningsprogram . Personliga tränare och andra yrkesgrupper som erbjuder hjälp med viktminskning måste kunna erbjuda rätt typ av träning för att få sina klienter ska lyckas med sin viktminskning och uppnå resultat om håller på sikt.

Källa: WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 2017. ACSM’s Health & Fitness Journal. 

Share This

Share This

Share this post with your friends!