Villkor & allmänna regler

Anmälan
Anmälan sker via hemsidan, https://ipta.se/sv/anmalan. En bekräftelse som visar att din anmälan mottagits skickas till dig via e-post.

Betalning
En anmälningsavgift tillkommer när du anmäler dig via hemsidan, se ovan. Betalningen kan göras via PayPal eller med faktura. När din anmälningsavgift mottagits får du en bekräftelse via e-post som visar att du är antagen till utbildningen.

Utbildningsavgiften (resterande belopp) ska betalas in senast fyra veckor före utbildningsstart. Betalningen görs via hemsidan, https://ipta.se/sv/anmalan/

Ångerrätt
Du har 14 dagars ångerrätt från och med den dag då du betalat anmälningsavgiften. Om du ångrar ditt köp inom denna tidsperiod kan du få tillbaka hela det inbetalade beloppet.

Avgifter & betalning
I utbildningssavgiften ingår lärarledd utbildning, utbildningsmaterial, teoretisk/praktisk examination, utbildningsintyg och licensbevis.

Avanmälan/avbokning
Att avanmäla en utbildning efter att ångerrätten slutat gälla är inte möjligt förutom vid sjukdom (egen eller nära familj*). Då betalas det inbetalade beloppet tillbaka mot uppvisande av läkarintyg där det specificeras att du inte kan genomgå utbildningen.
*Som nära anhörig räknas make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar eller någon annan person som du sammanbor med.

Byte av kurstillfälle
Du kan flytta fram din utbildningsstart (i mån av plats). Detta bör göras senast 15 dagar före utbildningsstart.

Inställd utbildning
Akademin förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning på grund av lågt deltagarantal, eller vid sjukdom. Vid inställd utbildning erbjuds du ett annat startdatum eller en återbetalning av hela utbildningsavgiften. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Personuppgifter
Personuppgifterna som du lämnar till IPTA används för att hantera anmälan och bekräftelser. IPTAs personregister behandlas enligt Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Ingen annan än IPTA har tillgång till uppgifterna.

Ansvar
IPTA ansvarar inte för kläder eller andra objekt som kvarglömts i IPTAs lokaler.

Force majeure
Vid force majeure är IPTA befriade från förpliktelser att fullfölja avtal. Händelser som klassas som befriande omständigheter är b.la. krig, konflikter på arbetsmarknader eller strejk, åtgärder från myndigheter, nytillkommen lag, brand, sjukdom bland personal.

Åldersgräns
IPTA ingår inga avtal med minderåriga, dvs. under 18 år. För att sådant avtal ska kunna ingås krävs vårdnadshavares godkännande.

Försäkring
All träning sker på egen risk och under eget ansvar. IPTA tar således inget ansvar för eventuella skador som uppkommer i samband med utbildningen.

Tvister
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.