Att träning är bra för den fysiska hälsan (då det skyddar från fetma, hjärt- kärlsjukdom, cancer, diabetes) och för den mentala hälsan (genom sin förmåga att skydda från depression och ångest) visste du säkert redan. Något du förmodligen inte kände till är att träning kan göra dig smartare. 

Många forskare har på senare tid börjat intressera sig för hur fysisk träning, speciellt aerob träning, påverkar våra hjärnor och kognitiva förmåga. En hel del bevis har börjat samlas för att träning verkligen kan ge upphov till förändringar i hjärnan, förändringar som medför en ökad kognitiv förmåga.

Forskning kring sambandet mellan fysisk kapacitet och inteligens 
 Studier på möss har till visat på strukturella förändringar i mössens hjärnor och ökad minnesförmåga efter att de fått vara med om en period av fysisk träning. Studier på människor har visat att det finns ett samband mellan aerob kapacitet och kognitiv förmåga hos äldre individer, och att träning kan bromsa de försämringar i kognitiv förmåga som hör till åldrandet.

En grupp svenska forskare genomförde en väldigt intressant studie kring sambandet mellan fysisk kapacitet och kognitiv förmåga. Man analyserade de fystester (kondition och styrka) och intelligenstester som värnpliktiga i sverige får göra vid mönstringen. I analysen ingick alla män födda 1950-1976 som mönstrat vid 18 års ålder, totalt 1.221.727 personer. Det forskarna fann var ett starkt bevis för att det existerar ett samband mellan aerob kapacitet och intelligens (Åberg et al.)Bilden visar ett linjärt samband mellan aerob kapacitet och intelligens

Som bilden ovan visar fanns det ett linjärt samband mellan aerob kapacitet och intelligens , dvs. ju bättre kondition desto högre intelligens (A,C,D,E,F). Däremot kunde inget samband mellan intelligens och styrka påvisas utom för väldigt låga värden (B).

Slutsatser

Vilka slutsatser kan man då dra av den aktuella studien? En studie som denna visar ju inte vad som leder till vad (det som på fikospråk kallas för kausalitet) utan bara att det finns ett samband. Det vi inte vet är: Blir man b lir smart av att träna?  Eller är det så att smarta människor tränar mer?

För att besvara frågan delade man upp studiegruppen i de som hade förbättrat sin kondition mellan 15 -18 år och de vars kondition hade försämrats. Återigen kunde man sett ett tydligt samband mellan kondition och kognitiv förmåga. Detta visade att en förändring i kondition var förenat med en förändrad kognitiv förmåga vid 18 års ålder. Dessa resultat kan anses vara ett bevis för att ”man blir smart av att träna”. 

Något intressant i den aktuella studien var att man också tittade på sambandet mellan kondition och utbildningsnivå & arbete senare i livet. De visade sig att de som hade bra kondition vid 18 års ålder i större utsträckning blev högutbildade och hade ett ”högstatusjobb” senare i livet. 

Så om du vill maxa din mentala kapacitet och bli framgångsrik i livet är något av det bästa du kan göra att ta på dig löparskorna och gå ut för att springa dig smart. Eller som man säger på engelska: ” Be smart, exercise your heart”.

Referenser:
Åberg M, Pedersen N, Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, Cooper-Kuhn C, Åberg D, Nilsson M, Kuhn G (2009) Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. PNAS 106:20906-20911.

Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF (2008) Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci 9:58–65.

Share This

Share This

Share this post with your friends!